Opphavsrett © Copyright

Kunstverkene og materialet på dette nettstedet er opphavsrettslig vernet i henhold til åndsverkloven.

Utover privatbruk er gjengivelse, reproduksjon og andre former for mangfoldiggjøring av kunstverkene/materialet ikke tillatt uten etter avtale med opphavsmannen/rettighetshaveren.

Er du interessert i å reprodusere verkene og/eller noe av materialet i en eller annen sammenheng, kan du ta kontakt med opphavsmannen/rettighetshaveren, Adon Elmir.

Rettighetshaveren

Denne redegjørelsen for opphavsrett gjelder både adonelmir.net, adonelmir.com og adonelmir.org. Alle materialene som tilhører disse domenene er opphavsrettslig beskyttet med enerett for kunstneren, Adon Elmir.

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med kunstneren for nærmere opplysninger.

  • Opphavsmann: Adon Elmir
  • Adresse: Conception
    Skolevegen 12
    N-6630 Tingvoll
  • Land: Norge
  • Telefon: 71 53 46 88
  • Mobil: 417 68 537
  • E-post: adon(krøllalfa)adonelmir(punkt)com

Mer informasjon om opphavsrett fra Kopinor